Skip links

Avís legal

Et agraïm que hagis decidit visitar-nos. Volem que la teva experiència en el lloc sigui el millor possible.

Per accedir als nostres serveis, declares que ets major d’edat i que tens capacitat legal d’obrar d’acord amb la teva llei nacional.

L’accés i la navegació en el lloc web, o l’ús dels serveis d’aquest, impliquen l’acceptació expressa i íntegra de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, incloses tant les Condicions Particulars fixades per a certes promocions com la Política de Privacitat i Cookies, relativa a les finalitats dels tractaments de les dades que ens facilitis. Si us plau, et recomanem que les llegeixis atentament.

Informació Legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular del Portal Web són:

LOEGISTIC FLOW S.L.

Constitució. Començament doperacions: 7.02.18. Objecte social: ACTIVITAT PRINCIPAL: 7022 / ALTRES ACTIVITATS DECONSULTORIA DE GESTION EMPRESARIAL. Domicili: AV LA GAIETANA NUM.15 (ALELLA). Nomenaments. ADM.ÚNIC: MARTINEZ PUJOL JAUME. Altres conceptes: DECLARACIÓ DE SOCIETAT UNIPERSONAL, SENT SOCI UNIC JAUME MARTINEZ PUJOL. Pàgina web de la societat. 

Dades registrals. T 46263, F 189, S 8, H B 514721, I/A 1 (7.02.18).

Per a qualsevol dubte o consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de l’adreça electrònica: info@loegistic.com

L’accés suposa l’acceptació expressa de l’Usuari a les presents Condicions Generals d’Ús, que podran ser modificades o substituïdes pel seu titular en qualsevol moment i sense previ avís.

Condicions Generals d’Ús.

Les següents Condicions Generals regulen l’ús i accés en el portal Web, la finalitat del qual és ser porta d’entrada a

Et agraïm que hagis decidit visitar-nos. Volem que la teva experiència en el lloc sigui el millor possible.

Per accedir als nostres serveis, declares que ets major d’edat i que tens capacitat legal d’obrar d’acord amb la teva llei nacional.

L’accés i la navegació en el lloc web, o l’ús dels serveis d’aquest, impliquen l’acceptació expressa i íntegra de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, incloses tant les Condicions Particulars fixades per a certes promocions com la Política de Privacitat i Cookies, relativa a les finalitats dels tractaments de les dades que ens facilitis. Si us plau, et recomanem que les llegeixis atentament.

Obligacions Generals de l’Usuari.

L’Usuari, en acceptar les presents condicions Generals d’Ús, s’obliga expressament a:

No realitzar cap acció destinada a perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de manera temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedeixi la seva normal utilització.
Custodiar i mantenir la confidencialitat de les claus d’accés associades al seu nom d’Usuari, sent responsable de la utilització d’aquestes claus d’accés personals i intransferibles per part de tercers.
No introduir ni realitzar continguts injuriosos o calumniosos, tant a altres Usuaris com a terceres empreses alienes a Loegistic.
No utilitzar cap dels materials i informacions continguts en aquest Lloc web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en les presents Condicions Generals d’Ús, així com a les condicions particulars que, si s’escau, s’estableixin per a determinades aplicacions i/o utilitats i que resultin contràries als drets i interessos de Loegistic, els seus usuaris i/o tercers.
No oferir ni distribuir productes i serveis, ni realitzar publicitat o comunicacions comercials no sol·licitades a altres Usuaris i visitants de Loegistic.
L’Usuari respondrà de tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que Loegistic o qualsevol tercer pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut d’aquestes “Condicions Generals d’Ús” o de la llei en relació amb l’accés i/o utilització de la pàgina.

Propietat Intel·lectual i Industrial.

El lloc web, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en aquestes (incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, entre altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Loegistic és titular o ostenta autorització per a la seva utilització i comunicació pública dels legítims titulars d’aquestes.

L’Usuari s’obliga a usar els continguts de manera diligent i correcta, d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic. Loegistic autoritza l’Usuari per a visualitzar la informació que es conté en aquest lloc web, així com per a efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament a l’ús personal. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de Loegistic o dels legítims titulars d’aquestes.

L’Usuari no està autoritzat per procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en aquesta Web en qualsevol forma i qualsevol que sigui la seva finalitat.

Enllaços.

Les connexions i enllaços a llocs o pàgines Web de tercers s’han establert únicament com una utilitat per a l’Usuari. Loegistic no és, en cap cas, responsable d’aquestes o del seu contingut.

Loegistic no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora d’aquest o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació entre Loegistic i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Per a realitzar enllaços amb la pàgina Web serà necessària l’autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

Responsabilitat.

Loegistic no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d’aquells que siguin produïts per l’existència de virus informàtics en Internet.

Loegistic no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

(i) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de Loegistic.
(ii) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com per exemple virus informàtics o qualsevols altres;
(iii) Ús indegut o inadequat de la pàgina web de Loegistic;
(iv) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

Loegistic no és responsable ni en cap cas respondrà davant els usuaris i tercers sobre actes de qualsevol tercer aliè a Loegistic que comporti o pugui suposar la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Tota la política de tractament de dades personals la trobaràs en la Política de Privacitat, que forma part integrant d’aquestes Condicions Generals però que, per simplicitat, hem posat en un document a part: Política de Privacitat.

Legislació.

El present Avís Legal i els seus termes i condicions es regiran i interpretaran d’acord amb la Legislació Espanyola. L’usuari, pel sol fet d’accedir a la pàgina web o d’obtenir la condició d’usuari registrat, atorga, de manera irrevocable, el seu consentiment al fet que els Tribunals competents per defecte puguin conèixer qualsevol acció judicial derivada o relacionada amb les presents condicions, o amb el seu ús d’aquest Lloc o la navegació realitzada per aquest.

Si alguna clàusula o apartat de les presents Condicions Generals, que no sigui de naturalesa essencial per a l’existència d’aquest, és declarada nul·la o inaplicable, la validesa de les restants clàusules no es veurà afectada.

Última actualització: 20.02.2024