Skip links

Loegistic Game

Aquesta plataforma reprodueix les situacions entre oferta i demanda de transport de mercaderies entre 2 punts. Els transportistes han d’aconseguir fer anades i tornades a un preu profitós i els fabricants han d’aconseguir transportar a un preu millor que el seu competidor.

Aquest joc per 4 equips (mínim 4 participants) crea un mercat amb 2 fàbriques que necessiten transport i 2 empreses de transport amb capacitat per realitzar-ho.

  • Competències tècniques: conèixer i comprendre els conceptes i marcs fonamentals bàsics rellevants dels conceptes de transport.

  • Competències de valorització: ser capaç d’aplicar aquests conceptes fonamentals i formular de valoracions quantitatives i decisions en un temps molt limitat.

  • Competències transversals: Aquesta activitat proporciona als participants les habilitats per dissenyar, compartir, consensuar i alinear estratègies, així com per implementar accions decidides i reaccionar davant d’imprevistos. Els participants aprendran a trobar el punt òptim que satisfaci les necessitats de l’interlocutor, gestionar i controlar els costos dels conceptes bàsics del transport i negociar de manera complementària en un mercat canviant i competitiu. A més, adquiriran la capacitat d’utilitzar eines específiques per al transport circular, desenvolupar estratègies, resoldre problemes complexos, aplicar el pensament crític, fomentar la creativitat, gestionar persones, coordinar accions i prendre decisions en equip