Skip links

Selecció de proveïdors

Aportar valor a l’elecció de proveïdors de transport, subministraments de comunicacions i contractació d’assegurances en ajudar a seleccionar proveïdors adequats, negociar contractes, millorar la gestió de proveïdors i identificar oportunitats d’estalvi en els costos.

Que compleixin els requisits de l’empresa millorar la qualitat dels serveis de transport. També els proveïdors de subministraments de comunicacions adequats que satisfacin les necessitats de l’empresa, com la qualitat de la connexió, la cobertura i el preu. Les companyies més especialitzades en pòlisses d’assegurances adequades que protegeixin contra els riscos específics de la cadena de subministrament, cosa que pot minimitzar els costos i reduir els riscos.

  • Negociació de contractes: Amb proveïdors de transport, subministraments de comunicacions i companyies d’assegurances, cosa que pot reduir els costos i garantir que es compleixin els requisits de l’empresa.

  • Millora de la gestió de proveïdors: Millorar la gestió dels seus proveïdors de transport, subministraments de comunicacions i companyies d’assegurances, cosa que pot millorar l’eficiència i la qualitat dels serveis proporcionats.

  • Identificació d’oportunitats d’estalvi: Els costos de transport, subministraments de comunicacions i assegurances, cosa que pot reduir els costos i millorar la rendibilitat de l’empresa.